Pipelife jätevesijärjestelmät jälleenmyy
ja asentaa Piwetech.

Ota yhteyttä jo tänään.

Jätevesiasetus pähkinänkuoressa

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astui voimaan 15.3.2011.


Uudisrakentamista vaatimukset koskevat heti. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2016 mennessä.


Uudessa hajajätevesiasetuksessa talousjätevesien puhdistukselle on määritelty vähimmäisvaatimustaso sekä ohjeellinen ankarampi puhdistustaso.


Vähimmäispuhdistustaso :

 • orgaanisen aineen osalta 80 %
 • kokonaisfosforin osalta 70 %
 • kokonaistypen osalta 30 %
 • Kunnat voivat soveltaa ankarampia puhdistusvaatimuksia herkästi pilaantuvilla alueilla. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi ranta-alueet ja pohjavesialueet.


  Ankarampi puhdistustaso :

 • orgaanisen aineen osalta 90 %
 • kokonaisfosforin osalta 85 %
 • kokonaistypen osalta 40 %

 • Jätevesien käsittelyjärjestelmän ei tarvitse täyttää puhdistustasoa koskevia vaatimuksia, jos :

 • Kiinteistön jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
 • Kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole.
 • Kaikki kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.
 • Kunta on myöntänyt lykkäystä vaatimusten noudattamisesta vaikean elämäntilanteen vuoksi

 • Ikäpoikkeus ei koske :

 • Vapaa-ajan asuntoja
 • Jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on alle 68-vuotias
 • Jos kiinteistöllä asuu yli 68-vuotias, mutta kiinteistön omistaa joku muu
 • Lue lisää jätevesiasetuksesta finlex.fi sivustolta.

  JÄTEVESIPUDISTUSJÄRJESTELMÄT

  Piwetech Oy asentaa ja myy Pipelife jätevedenpuhdistamoita. Voit ostaa jätevedenpuhdistamon meiltä asennettuna tai asentaa itse. Löydämme teidän käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun. Kutsu meidät kartoittamaan jätevesijärjestelmäänne. Kartoituskäyntimme on ilmainen.


  Pipelife Ympäristön tuotteet tarjoavat laajan valikoiman haja-asutusalueen jätevedenpuhdistamiseen tarkoitettuja pienpuhdistamoita, maasuodatus- ja maaimeytysjärjestelmiä sekä maaperäkäsittelyn fosforin poistoa tehostavia tuotteita.