Piwetech Pipelife jälleenmyyjänä
myy ja asentaa jätevesijärjestelmät takuulla.

Pipelife jätevesijärjestelmät
valmistetaan Suomessa.

Pipelife Ympäristö jätevesijärjestelmien joukosta
löytyy ratkaisut jätevesijärjestelmien rakentamiseksi.

Kutsu edustajamme kartoitus käynnille

Emme myy pelkästään jätevesijärjestelmiä, vaan myös puhtaampaa ympäristöä jälkipolville.

 

PIPELIFE JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

Pipelife tuotteet tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja jätevesien käsittelyyn joista autamme sinua valitsemaan tarpeitasi vastaavan jätevesijärjestelmän. Jätevesien puhdistustarpeet ovat erilaisia, kuin myös kiinteistöt joten on tärkeää valita jätevesiasetuksien mukainen luotettava ja vaivaton jätevesien puhdistusjärjestelmä.

Nyt kannattaa laittaa jätevesiasiat kuntoon. Ota yhteyttä Markkuun ja laitetaan jätevesijärjestelmät kuntoon

Piwetech toimii Pipelife jätevesijärjestelmien valtuutettuna asentajana ja jälleenmyyjänä.

Pipelife jätevesijärjestelmät haja-asutusalueille.

Pipelife Ympäristön jätevesijärjestelmät tarjoavat laajan valikoiman haja-asutusalueen kotitalouksille ja loma-asunnoille jätevedenpuhdistamiseen tarkoitettuja pienpuhdistamoita. Puhdistamoista löytyy myös vähäisille jätevesimäärille tarkoitetuttuja jätevesijärjestelmiä, jotka soveltuvat parhaiten mökille. Löydämme järkevän ratkaisun jätevesien puhdistamiseen Pipelifen tuotevalikoimasta, olipa kyseessä mummon mökki tai loma-asunto.

Pipelife jätevesijärjestelmät jälleenmyy ja asentaa Piwetech Oy.

Jäteveden maasuodattamossa jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan esikäsittelyyn saostussäiliöön ja edelleen maa-kerroksista rakennetun suodatinkerroksiin. Puhdistettu vesi kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi ympäristöön tai jatkokäsittelyyn.

Jäteveden maahanimeyttämö on vedenpuhdistamiseen tarkoitettu laitteisto, jossa saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan maaperän omissa rakennekerroksissa ennen sen kulkeutumista pohjaveteen.

Pienpuhdistamo on vedenpuhdistamiseen tarkoitettu laitteisto, jossa talousvettä puhdistetaan fysikaaliseen-, kemialliseen-, biologiseenprosessiin tai näiden menetelmien yhdistelmään perustuen. Panospuhdistamossa hyväksikäytetään pieneliöiden ja jäteveden hapetettu mikrobiprosessia ja jäteveden kemiallisen saostumisen menetelmää jäteveden puhdistamisessa.

Saostussäiliö on vesitiivis mekaaninen veden puhdistamiseen tarkoitettu veden esikäsittelylaite: saostussäiliön läpi jätevesi virtaa ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on pidättää jätevedestä erottuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät ainesosat.

Jäteveden umpisäiliöllä tarkoitetaan vesitiivistä, talousjäteveden tai lietteen varastoimiseen tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön. Umpisäiliöön kerätään jätevedet, jotka kuljetetaan myöhemmin kunnalliselle jäteveden puhdistamolle puhdistettavaksi, joten umpisäiliö ei ole varsinaisesti puhdistusjärjestelmä.

Kaksoisviemäröinti on veden puhdistamiseen tarkoitettu laitteisto, jossa yhdistätään umpisäiliön ja maasuodatuksen tai -imeytyksen puhdistusmenetelmiä. Kaksoisviemäröintijärjestelmässä WC-vedet johdetaan umpisäiliöön varastoitavaksi myöhempää kunnallisen jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessia varten. Vastaavasti pesu- ja talousjätevesi johdetaan maasuodattamoon tai maa meyttämöön puhdistettavaksi prosessin vaiheissa, jotka on kuvattu yllä tarkemmin.

Noin miljoona suomalaista asuu kiinteistöissä, jotka sijaitsevat kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella. Haja-asutusalueiden jätevedet ovat toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja. Pipelife jätevesijärjestelmä ja luonto kiittää.

Jätevesijärjestelmä on yleensä taloudellisesti merkittävä hankinta. Siksi laatuun ja oikeaan jätevesijärjestelmän valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Suurimmat hintaan vaikuttavat tekijät ovat puhdistusmenetelmä valinta ja kiinteistöllä suoritettavat maanrakennustyöt. Jätevesijärjestelmiä asentava yritys pystyy valitsemaan kohteeseen hinnaltaan ja laatusuhteeltaan edullisimman vaihtoehdon, joka täyttää jätevesiasetuksen määräykset.

Hae sinulle sopiva jätevesijärjestelmä maasuodattamo kaseteilla tai putkilla,maaimeyttämö, biosuodatin tai kantovesipuhdistin - Sauna-Seppo. Aloita puhtaan tulevaisuuden rakentaminen Pipelife:n ja Piwetech Oy:n kanssa.

Pipelife jätevesijärjestelmien jälleenmyyjä Piwetech Oy

Järjestelmän valinta

 • Valitaan kohteeseen sopivin jätevesijärjestelmä.
 • Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistön koon mukaisesti, myös tulevia omistajia varten
 • Laaditaan puhdistamosta ja sen asentamisesta hinta-arvio

Suunnittelu

 • Laaditaan jätevesisuunnitelma valitulle puhdistamolle
 • Jätevesisuunnitelma on asiakkaalle maksullinen
 • Toimenpideluvan hankkiminen viranomaisilta
 • Hyväksytyn suunnitelman perusteella laaditaan tarjous

Rahoitus

 • Meiltä saat apua myös rahoitukseen jätevesijärjestelmän hankinnassa.

Asennus

 • Asentaja asentaa jätevesijärjestelmän asiantuntemuksella ja varmistaa puhdistamon toimivuuden
 • Ammattitaitoinen asennus takaa että jätevesijärjestelmä toimii vuosikymmeniä.

Perehdytys

 • Jätevesijärjestelmän myyjä perehdyttää asiakkaan jätevesijärjestelmä puhdistusprosessiin ja laitteiston huoltoon

Huolto

 • Tarjoamme huoltopalvelua, joka varmistaa ettei jätevesijärjestelmä toimii oikein eikä puhdistusprosessiin tule katkoksia.
 • Myymme jätevesijärjestelmien huollossa tarvittavat kemikaalit ja varaosat