Piwetech jälleenmyy ja asentaa
Pipelife kaksoisviemäröinti järjestelmät.

Kaksoisviemäröinti yhdistää umpisäiliöiden
ja maaperäkäsittelyn parhaat ominaisuudet.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Pipelife kaksoisviemäröinti järjestelmä

Kaksoisviemäröinti yhdistää umpisäiliöiden ja maaperäkäsittelyn parhaat ominaisuudet ja tarjoaa pitkäikäisen ja helppokäyttöisen jäteveden puhdistusjärjestelmän. Kaksoisviemäröinnissä wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja vastaavasti talous- ja pesuvedet puhdistetaan maaperäkäsittelyllä.

Pipelifin kaksoisviemäröintipaketissa wc-vedet johdetaan Matala 5000 umpisäiliöön. Harmaiden vesien käsittely tapahtuu pesu-sarjan tuotteiden avulla.

Matala 5000 säiliön suunnittelussa on otettu huomioon sen käyttökohteiden ja -tarkoituksen erityispiirteet. Säiliö on suunniteltu rakenteeltaan matalaksi, korkeus vain 1,6 metriä. Säiliön asennussyvyys on matalampi, jolloin asentamisen kustannukset alenevat ja säiliö on asennettavissa myös kallioisille tai kivikkoisille asennuskohteille.

Pesuvesien suodatuspaketti

Pesuvesien suodastuskasettipaketti on tehokas ja vaivaton maaperäkäsittelyjärjestelmä kotitalouksien ja vapaa-ajan asumisen tarpeisiin. Järjestelmä on mitoitettu 1–5 henkilön kiinteistöihin.

Pipelife Pesu-sarjan järjestelmien ydin on 1010-esiselkeytyssäiliö. Säiliö on suunniteltu pienikokoiseksi, mutta erottelukyvyltään tehokkaaksi pitkän erottelumatkan ansioista. Säiliön koko on 1 000 litraa..

Suodatuskasetit ovat tehokas ja pieneen tilaan mahtuva tapa rakentaa maasuodatusjärjestelmä.Suodatuskasetti on valmistettu vettymättömästä EPS-muovista ja sitä on helppo käsitellä. Kasetti on suunniteltu ylläpitämään tehokasta ja hyvin hapetettua vedenpuhdistusprosessia. Järjestelmän tilantarve on vain 6 m2. Suodatuskenttä voidaan rakentaa 5,0 m × 1,5 m tilaan

Kaksoisviemäröintiputkistopaketti on helppoa asentaa ja vaivaton huoltotaa vuosien käytön aikana. Järjestelmä ei vaadi sähköä ja huoltaminen tapahtuu helposti imuautolla.

Järjestelmän valinta

 • Valitaan kohteeseen sopivin jätevesijärjestelmä.
 • Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistön koon mukaisesti, myös tulevia omistajia varten
 • Laaditaan puhdistamosta ja sen asentamisesta hinta-arvio

Suunnittelu

 • Laaditaan jätevesisuunnitelma valitulle puhdistamolle
 • Jätevesisuunnitelma on asiakkaalle maksullinen
 • Toimenpideluvan hankkiminen viranomaisilta
 • Hyväksytyn suunnitelman perusteella laaditaan tarjous

Rahoitus

 • Meiltä saat apua myös rahoitukseen jätevesijärjestelmän hankinnassa.

Asennus

 • Asentaja asentaa jätevesijärjestelmän asiantuntemuksella ja varmistaa puhdistamon toimivuuden
 • Ammattitaitoinen asennus takaa että jätevesijärjestelmä toimii vuosikymmeniä.

Perehdytys

 • Jätevesijärjestelmän myyjä perehdyttää asiakkaan jätevesijärjestelmä puhdistusprosessiin ja laitteiston huoltoon

Huolto

 • Tarjoamme huoltopalvelua, joka varmistaa ettei jätevesijärjestelmä toimii oikein eikä puhdistusprosessiin tule katkoksia.
 • Myymme jätevesijärjestelmien huollossa tarvittavat kemikaalit ja varaosat