Maa- ja pohjatyöt

Maa- ja pohjatyöt on rakennusprojektin tärkeä työvaihe, joka varmistaa uusille rakennuksille vankan ja vakaan alustan.

Kun pohjatyöt on tehty kunnolla ei tarvitse jälkikäteen miettiä maapohjan vakautta rakennusten alla. Tästä syystä maa- ja pohjatyöt kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Maa- ja pohjatöissä ei kannata säästää, koska jälkikäteen maaperän korjaaminen on vaikeaa ja kallista. Lisäksi maa- ja pohjatöiden osuus koko rakennusprojektista on kuitenkin alle 15%.

Maa- ja pohjatöissä huomioon otettavat asiat

Omakotitalon pohjatöiden laajuus määräytyy tontin maaperän mukaan. Ennen pohjatöitä täytyy tehdä pohjatutkimus, jonka jälkeen tiedetään pohjatöiden laajuus. Pahimmassa tapauksessa tontilla joudutaan tekemään massan vaihto jos maaperä on routivaa.

Maa- ja pohjatyöt ovat tärkeitä työvaiheita, jotka antavat rakennusten perustuksille vakaan maapohjan. Oli rakennus pieni tai iso maasta rakentaminen alkaa.

Kaivinkone   Maa- ja pohjatyöt   Kaivinkone

Piwetech Oy maa- ja pohjatöiden toteuttajana

Piwetech oy maanrakennusurakoitsijana tarjoamme omakotirakentajille kaikki maarakennus palvelut avaimet käteen periaatteella. lisäksi tontinraivaus ja sokkeli vesieristystyöt kuuluvat palveluumme. Kunnallistekniset työt ammattitaidolla.

  • Massanvaihdot
  • Pohjatyöt
  • Sisätäytöt
  • Radonputkitus
  • Routaeristys

040 5411 886   -

Kapilaarikatko

Hiekassa kapillaarinen nousu voi olla useita kymmeniä senttimetrejä. Rakennuksen alapohja voi siis olla kostea, vaikka se olisi perustettu paksun hiekkakerroksen päälle.

Kapilaarikatkolla varmistetaan rakennuksen alarakenteiden kuivana pysyminen. Kapilaarikatko tehdään seulotusta kiviaineksesta, josta on seulottu hienoaines pois. Yleisimmät kapilaarikatkoon käytettävät kiviaineskoot ovat 6-16 mm, 8-16 mm ja 16-32 mm.

Kapillaarikatkon minimi paksuus on vähintään 200 mm, mutta mielellään yli 300 mm. Kapilaarikatko erotetaan muista maa-aineksista suodatinkankaalla (kuitukankaalla). Näin varmistetaan alapohjan kuivana pysyminen. Perusmuurin vierellä ja salaojien ympärillä käytetään samaa kapillaarikatkoksi soveltuvaa salaojasoraa tai sepeliä. Kapilaarikatkolla varmistamme terveen talon tulevaisuudessa.

Kapilaarikatkon toimivuuden varmistamme toimivilla salaojituksella, sadevesiviemäröinnillä ja sokkelin vesieristämisellä.

Radonputkitus

Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Pitkäaikainen asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmällä varmistetaan sisäilman radonpitoisuuden hallinta, jos perustusrakenteisiin jää ilmavuotoja. Tuuletusjärjestelmän tarkoituksena on lattian alapuolisen maakerroksen huokoisilman tuulettaminen ja rakennuspohjan alipaineistaminen koneellisesti.

Rakennuksen routaeristäminen

Routaeristeen perustehtävä on suojata rakennusta routimisvaurioilta koko sen käyttöiän. Tämä vaatii eristeeltä hyvää lämmöneristävyyttä sekä ainutlaatuista pakkasen- ja kosteudenkestoa. On erittäin tärkeää, ettei eriste ime itseensä vettä, koska kastuessaan eristeestä häviää sen tarkoitus pitää lämpö sisällä ja kosteus ulkona.


Ota yhteyttä ja kysy lisää

040 5411 886   -

Copyright © 2018 Piwetech Oy