Omakotirakentaja ja mökkiläinen.
Tarvitsetko maanrakennustyön osaavaa toteuttajaa?

Anna ammattilaisten varmistaa,
että talonpohjasi on ja pysyy.

Maanrakentamisen ammattilainen lähelläsi.
Oli kiinteistösi omakotitalo tai kesämökki.

Ota yhteyttä jo tänään.

PALVELUT RAKENTAJILLE

Maanrakennuspalvelut. Tarjoamme omakotirakentajille kaikki maanrakennustyöt ja maanrakennuspalvelut avaimet käteen periaatteella. Lisäksi tontinraivaus ja sokkeli vesieristystyöt kuuluvat palveluumme. Kaikki maanrakennuspalvelut ammattitaidolla.


Maanrakennustyöt kokonaisurakkana. Rakentamisen suunnittelu vaiheessa kannattaa harkita kokonaisurakan antamista maanrakennus töistä. Kokonaisurakan etuina on työn kiinteä hinta, joten rakentamisen budjetointi helpottuu ja rakentaja voi keskittyä itse rakentamiseen.Piwetech Oy maanrakennus urakoitsijana varmistaa pientalorakentajille terveet lähtökohdat maapohjasta ylöspäin. Neuvomme ja tarvittaessa avustamme maanrakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa, sekä tonttijohtojen liittämisprosesseissa. Jätä maanrakennustyöt ammattilaiselle ja voit keskittyä itse rakentamiseen.


Toteutamme monipuoliset maanrakennustyöt niin yksityisille kuin yrityksille. Toimialueemme on kymenlaakso ja lähikunnat. Vuosien kokemuksella teemme asiakkaan toiveiden mukaisesti niin pienet kuin suuremmatkin maanrakennustyöt.

 

Tontin raivaus

Rakentaminen alkaa tontin raivauksesta. Tontin raivauksessa poistetaan tiellä oleva puusto ja ylimääräinen pintamaa.

Tontin raivaus

Maanrakennustyöt

Maa- ja pohjatyöt ovat tärkeitä maanrakennus työvaiheita, jotka antavat rakennusten perustuksille vakaan maapohjan. Oli rakennus pieni tai iso maasta rakentaminen alkaa.

Maa- ja pohjatyöt

Vesijohtotyöt

Tontti vesijohtotyöt sisältää vesijohdon vetämisen rakennuksesta tonttivesijohdon liittämiskohtaan, jossa vesijohto liitetään kaupungin runkolinjaan.

Vesijohtotyöt

Viemäröintityöt

Tontin Viemäröinti tarkoittaa tonttiviemärin tuomista kaupungin viemärirunkolinjasta tarkistuskaivojen kautta rakennuksiin.

Viemäröintityöt

Sadevesiviemäröintityöt

Sadevesiviemäröinti siirtää sadevedet katoilta ja pihateiltä viemäriverkostoon pois sokkelin lähettyviltä, sekä alueilta joissa liikutaan.

Sadevesiviemäröinti

Sokkeli salaojatyöt

Sokkelin salaojituksen tarkoitus on johtaa pinta- ja maanalaiset vedet pois niin etteivät ne kulkeudu rakennuksen alle ja perustuksiin.

Sokkeli salaojatyöt

Sokkelin vesieristys

Sokkelin vesieristyksen tehtävänä on estää maaperän kosteuden imeytyminen rakenteisiin ja siitä aiheutuvien kosteus-, home-, laho- ja muiden vaurioiden syntyminen.

Sokkelin vesieristys

Jätevesijärjestelmät

Pipelife Ympäristön tuotteet tarjoavat laajan valikoiman haja-asutusalueen jätevedenpuhdistamiseen tarkoitettuja jätevesijärjestelmiä.

Jätevesijärjestelmät

Avainsanat
Maanrakennuspalvelut, maanrakennustyöt, maanrakennus, tontin raivaus, vesijohtotyöt, viemäröintityöt, sadevesiviemäröintityöt, sokkeli salaojatyöt, sokkelin vesieristys, jätevesijärjestelmät, omakotirakentaja, rakentaja