Sokkeli vesieristys

Sokkelin vedeneristyksen tarkoitus on estää veden pääsy sokkeliin ja muihin rakenteisiin aiheuttamaan ongelmia.

Sokkelin kosteuseristys riittää rakenteisiin, missä vain normaali maakosteus rasittaa sokkelin rakennetta, eikä vedenpainetilanteita voi syntyä. Rakenteiden ympärillä pitää aina käyttää maa-aineksia, joiden kapillaarisuus on mahdollisimman pieni. Pintamaiden kaltevuus pitää olla riittävä rakennuksesta poispäin, jotta vedenpainetilanteita ei synny rakennusten ympärillä. Maanvastaiset rakenteet pitää vedeneristää sellaisissa paikoissa, missä vedenpainetta voi syntyä rakenteen pintaan. Vedenpainetilanteet saattavat olla hetkittäisiä, kuten tyypillisesti rankkasateiden tai keväällä sulamisvesien aikaan tapahtuu.

Perusmuurilevy

Sokkelin perusmuurilevy on nopea ja hyvä vaihtoehto kosteuseristykseen helpommissa ympäristöolosuhteissa. Rakkaalla lapsella on monta nimiä, joten samasta levystä käytetään nimitystä sokkelilevy ja patolevy.

Sokkelin patolevy

Bitumikermi

Bitumikermi vaativissa olosuhteissa sokkelin vesieristäminen tehdään hitsattavista bitumikermimatoista. Todella vaativissa olosuhteissa sokkelin bitumikermieristeen lisäksi käytetään perusmuurilevyä. Kosteuseristyksen ja vedeneristyksen päälle voidaan asentaa lämmöneristys. joka parantaa koko rakennuksen lämpötaloutta. Eritysmateriaalina käytetään hyvin kosteutta kestäviä esp-pohjaisia eristyslevyjä .


Ota yhteyttä ja kysy lisää

040 5411 886   -

Copyright © 2018 Piwetech Oy