Sokkeli salaojatyöt

Salaojituksella johdetaan maassa rakennuksen lähellä liikkuva vesi hallitusti pois siten, että estetään kosteuden haitallinen pääsy rakenteisiin ja tiloihin.

Salaojituksen yhteyteen on aina rakennettava kapillaarikatko, jolla estetään veden nousu rakenteisiin.

Salaojitus töissä huomioon otettavat asiat

Salaojat sijoitetaan pääsääntöisesti rakennuksen ulkopuolelle. Salaojat sijoitetaan aina perusmuurianturan alimman tason alapuolelle ja anturan alle tehdään kapillaarisen nousun katkaiseva salaojituskerros, jota pitkin maassa liikkuva vesi johdetaan salaojiin. Perusmaan pinnat kallistetaan siten että perusvedet kulkeutuvat painovoimaisesti kapillaarikatkokerroksessa salaojiin.

sokkelin salaojitus

Salaojista vedet kerätään perusvesikaivoihin vesien pois johtamiseksi. Perusvesikaivossa on padotusventtiili, joka estää sadevesien pääsyn rakennukseen salaojien kautta. Mikäli salaojitus sijaitsee alempana kuin kunnallinen sadevesiviemäriverkosto, joudutaan perusvedet pumppaamaan. Salaojien huoltotoimet tehdään kaivojen, tarkastuskaivojen sekä tarkastusputkien kautta.

Tavallinen painovoimaisesti toimiva salaojitus on useimmissa tapauksissa kustannukseltaan niin pieni, että salaojituksen pois jättäminen rakentamisen yhteydessä voi lisätä kustannuksia myöhemmässä vaiheessa. Salaojituksen rakentaminen, täydentäminen tai korjaaminen hankkeen valmistuttua on vaikeaa ja kallista.

Salaojitus vanhaan taloon kannattaa tehdä etenkin jos huomaa, että sokkelissa on rapautumia ja lohkeamia.


Ota yhteyttä ja kysy lisää

040 5411 886   -

Copyright © 2018 Piwetech Oy