Piwetech jälleenmyy ja asentaa
Pipelife suodatuskasettipaketit.

Suodastuskasettipaketti on se
helppo ja vaivaton.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Pipelife suodatuskasettipaketti

Suodastuskasettipaketti on helppo ja vaivaton maaperäkäsittelyjärjestelmä jätevesien puhdistamiseen.

Järjestelmä on mitoitettu 1–5 henkilön jätevedenpuhdistuksen tarpeisiin. Suodatuskasettipaketin etuja ovat sen edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä.

Suodatuskasettipaketti koostuu saostussäiliöstä, kuudesta suodatuskasetista ja tarvittavista kokooma- ja tuuletusputkista.

3-osainen erotteleva saostussäiliö

PRO 3010 on suunniteltu puhdistamaan ja erottelemaan jätevedestä kiintoaineita ja rasvaa mahdollisimman tehokkaasti. Saostussäiliö on jaettu kolmeen osaan.

 • Jätevesi tulee kammioon 1, joka on lisärasvanerotuksella varustettu yli 1000 l kammio. Kammion pitkän erotusmatkan ansiosta raskaat osat painuvat säiliön pohjalle ja kevyet nousevat pintaan. Suurin osa kiintojätteestä jää tähän säiliöön.

 • Selkeytynyt jätevesi tulee kammioon 2 väliseinässä olevan aukon kautta. Aukon sijoittelun ansiosta kammioon siirtyy vain veden välikerros, jolloin loputkin vettä kevyemmät tai raskaammat kiintoaineet saostuvat.

 • Veden virratessa viimeiseen kammioon siitä erotellaan myös veden painoiset kiintoaineet. Tästä kammiosta puhtain välikerroksen vesi johdetaan jakokaivon kautta tasaisesti suodatuskasetteihin,lopulliseen puhdistukseen

Jätevesi kiertää säiliön sisällä mahdollisimman pitkän matkan taaten kiintoaineen tehokkaan erottelun ja sen rasvanerottelukykyä on tehostettu. Tämän vuoksi suodatuskasetit pysyvät puhtaampana mikä takaa pidemmän käyttöiän järjestelmälle.

Suodatuskasettipaketti

Suodatuskasettipaketti on muita suodatusjärjestelmiä pienikokoisempi, joten se voidaan asentaa pienemmille tonteille. Järjestelmän tilantarve on vain 6 m2. Suodatuskenttä voidaan rakentaa 5,0 m × 1,5 m tilaan.
Pipelife Ympäristön Maa-sarja koostuu erilaisista maaperäkäsittelyyn perustuvista jätevesijärjestelmistä. Maaperäkäsittely käyttää luonnollisinta tapaa puhdistaa pohjavettä sadevesien suodattuessa soraharjujen maakerroksiin. Luonnossa nämä puhdistumispaikat valikoituvat sopivien puhdistusolosuhteiden ansiosta, mutta maaperäkäsittelyjärjestelmissä rakennetaan vastaavat olosuhteet keinotekoisesti. Pipelife Ympäristön maaperäkäsittelyt toteutetaan maasuodatuksen, maaimeytyksen tai kaksoisviemäröinnin avulla riippuen rakennuskohteen tarpeista.

Järjestelmän valinta

 • Valitaan kohteeseen sopivin jätevesijärjestelmä.
 • Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistön koon mukaisesti, myös tulevia omistajia varten
 • Laaditaan puhdistamosta ja sen asentamisesta hinta-arvio

Suunnittelu

 • Laaditaan jätevesisuunnitelma valitulle puhdistamolle
 • Jätevesisuunnitelma on asiakkaalle maksullinen
 • Toimenpideluvan hankkiminen viranomaisilta
 • Hyväksytyn suunnitelman perusteella laaditaan tarjous

Rahoitus

 • Meiltä saat apua myös rahoitukseen jätevesijärjestelmän hankinnassa.

Asennus

 • Asentaja asentaa jätevesijärjestelmän asiantuntemuksella ja varmistaa puhdistamon toimivuuden
 • Ammattitaitoinen asennus takaa että jätevesijärjestelmä toimii vuosikymmeniä.

Perehdytys

 • Jätevesijärjestelmän myyjä perehdyttää asiakkaan jätevesijärjestelmä puhdistusprosessiin ja laitteiston huoltoon

Huolto

 • Tarjoamme huoltopalvelua, joka varmistaa ettei jätevesijärjestelmä toimii oikein eikä puhdistusprosessiin tule katkoksia.
 • Myymme jätevesijärjestelmien huollossa tarvittavat kemikaalit ja varaosat